TERMENI ȘI CONDIȚII

Netograf.ro este o platformă informatică deținută de ANCOM care oferă utilizatorilor posibilitatea de a măsura parametrii de calitate tehnici pentru serviciul de acces la internet. Netograf.ro are un rol exclusiv informativ și rezultatele furnizate de aplicație nu pot fi folosite ca temei pentru acțiuni în instanță, mijloc probator în diverse litigii, temei pentru denunțarea contractelor, renunțarea la diverse oferte etc.

Rezultatele măsurătorilor și statisticile oferite pe Netograf.ro nu reprezintă o recomandare a ANCOM sau un clasament al furnizorilor de servicii de acces la internet.

Prin utilizarea Netograf.ro vizitatorii confirmă luarea la cunoștință, înțelegerea și acceptarea Termenilor și condițiilor.

Informațiile oferite de Netograf.ro privind ofertele comerciale sunt cele furnizate de către operatori, iar corectitudinea lor este în exclusivitate responsabilitatea acestora.

Determinarea furnizorului serviciului de acces la internet al unui utilizator ce efectuează testul se face pe baza informațiilor transmise de furnizori cu privire la plajele de adrese IP utilizate pentru acest serviciu, corectitudinea acestor date fiind responsabilitatea acestora.

ANCOM depune eforturi semnificative și permanente pentru a asigura corectitudinea informațiilor disponibile pe site, dar având în vedere faptul că acestea se bazează și pe informații primite de la furnizori, ANCOM nu poate oferi nicio garanție, expresă ori implicită în ceea ce privește acuratețea informațiilor conținute de Netograf.ro, ori în ceea ce privește rezultatele finale generate de aplicație.

ANCOM nu răspunde de eventuale pierderi, costuri, procese, cheltuieli sau alte asemenea prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct sau indirect de utilizarea informațiilor disponibile pe Netograf.ro.

Netograf.ro realizează testarea calității serviciului de acces la internet sau a legăturii existente între echipamentul terminal al utilizatorului final și un server de test aflat într-un nod de tip internet interexchange, aflat în București, determinându-se astfel valorile parametrilor de calitate măsurați.

În cazul în care testarea calității serviciului de acces la internet se realizează din locații situate la distanțe mai mari față de nodul de tip internet interexchange, valorile parametrilor de calitate măsurate vor fi afectate în sensul obținerii unor performanțe mai scăzute față de cazul în care locația este mai aproape de nodul Internet Interexchange.

Acuratețea rezultatelor măsurătorilor depinde de o serie de factori independenți de furnizorul de serviciu de acces la internet (vezi secțiunea Recomandări), care pot influența valorile parametrilor măsurați. Atunci când ne referim la viteza de acces la internet, trebuie să facem deosebirea între viteza de acces nominală/maximă/promisă de către furnizorii de internet și de viteza efectivă obținută de utilizatori, viteză care, de multe ori, este influențată de performanțelor echipamentelor proprii. Înainte de efectuarea testului, pentru a obține o valoare cât mai reală, utilizatorul trebuie să aibă în vedere recomandările publicate de ANCOM. Pe de altă parte viteza pe care o experimentează utilizatorii la accesarea unui site/accesarea de aplicații poate diferi și ea de viteza măsurată, depinzând de încărcarea conexiunii, calea între sursă și destinație, interconectarea între furnizori și capacitatea conexiunilor distante.

Secțiunea de statistici returnează rezultate medii ale testelor efectuate prin intermediul aplicației așa cum au fost ele experimentate de utilizatorii care au efectuat acele teste. Aceste statistici au doar valoare informativă, neconstituind o garanție a faptului că un anumit utilizator va experimenta aceeași calitate a conexiunii.

În timpul testului efectuat pe Netograf.ro sunt identificate, colectate și procesate următoarele date:

 • Adresa IP
 • Versiunea IP
 • Browser utilizator
 • Versiune browser
 • Sistem de operare
 • Tip terminal
 • ID terminal
 • Furnizor serviciu acces la internet
 • Județ de unde este efectuat testul
 • Oraș/comună de unde este efectuat testul
 • Localitate de unde este efectuat testul
 • Viteza download măsurată
 • Viteza upload măsurată
 • Întârzierea măsurată
 • Variația întârzierii măsurată
 • Pierderea de pachete măsurată
 • Număr hopuri
 • Ruta pachetelor de la echipamentul utilizatorului la nodul internet interexchange.

În cursul testului pe Netograf.ro sunt procesate adresele IP, necesare pentru atribuirea testelor la un anumit furnizor (identificarea furnizorului) și pentru a compila istoricul testelor utilizatorilor. Adresele IP nu sunt publicate sau transmise către o terță. Prin rularea testului utilizatorul este de acord cu colectarea și procesarea adresei IP, precum și celorlalte date menționate mai sus.

În vederea testării parametrilor de calitate, Netograf.ro poate genera un trafic semnificativ de internet. Prin urmare, utilizatorii finali trebuie să aibă în vedere că există multe oferte de servicii de acces la internet la puncte mobile care conțin trafic lunar inclus, iar în urma efectuării testelor se pot consuma din acele resurse, fiind posibil ca ulterior să se ajungă la costuri suplimentare nedorite. Astfel, volumele de trafic de internet consumate cu testele Netograf.ro vor putea fi facturate/consumate din traficul alocat prin ofertă și nu vor fi oferite gratuit de furnizori. Furnizorii de servicii sunt absolviți de orice fel de obligație privind restituirea contravalorii traficului efectuat sau a resurselor consumate ca urmare a efectuării testelor. Utilizatorului final îi revin și obligațiile de a se asigura că a luat la cunoștință toate implicațiile privind efectuarea testului și că a verificat dacă deține suficiente resurse în vederea efectuării lui pentru a evita eventuale costuri suplimentare nedorite.

Utilizatorii Netograf.ro pot să își creeze gratuit conturi de utilizator pe site. Crearea unui cont permite salvarea rezultatelor propriilor măsurători din cadrul site-ului, precum și vizualizarea acestor măsurători în formă grafică. Crearea contului de utilizator presupune înregistrarea unei adrese de e-mail valide și alegerea unei parole. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către terțe persoane, din orice motive. Adresele de e-mail vor fi stocate de ANCOM doar în vederea oferirii acestor facilități.

ANCOM respectă dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal și orice informație cu caracter personal va fi tratată cu respectarea normelor de securitate și confidențialitate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Toate datele cu caracter personal pe care o persoană le va furniza în timpul folosirii aplicației vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost furnizate, menționate mai sus. ANCOM nu va colecta date cu caracter personal în scopuri comerciale sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate.

Datele pot fi dezvăluite de ANCOM unor terți în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, opoziție la prelucrare, precum și de portabilitate a datelor, în condițiile prevăzute de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă ANCOM.

Informațiile de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ANCOM sunt disponibile pe pagina de internet a instituției, la secțiunea „Contact”. Plângerile privind condițiile de prelucrare a datelor se pot transmite Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, http://www.dataprotection.ro)

Informațiile care vor fi furnizate de utilizatori atunci când accesează Netograf.ro vor fi folosite de ANCOM numai în scopuri statistice.

ANCOM nu este răspunzătoare pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului sau pentru cele rezultate din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Modificarea neautorizată a conținutului acestui site web poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații își rezervă dreptul de a monitoriza modificările neautorizate și tentativele de modificare neautorizată a conținutului acestui site web.

ANCOM își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorilor netograf.ro să parcurgă periodic informațiile postate.