TERMENI SI CONDITII

Netograf.ro este o platformă informatică deÈ›inută de ANCOM care oferă utilizatorilor posibilitatea de a măsura parametrii de calitate tehnici pentru serviciul de acces la internet. Netograf.ro are un rol exclusiv informativ È™i rezultatele furnizate de aplicaÈ›ie nu pot fi folosite ca temei pentru acÈ›iuni în instanță, mijloc probator în diverse litigii, temei pentru denunÈ›area contractelor, renunÈ›area la diverse oferte etc.

Rezultatele măsurătorilor și statisticile oferite pe Netograf.ro nu reprezintă o recomandare a ANCOM sau un clasament al furnizorilor de servicii de acces la internet.

Prin utilizarea Netograf.ro vizitatorii confirmă luarea la cunoÈ™tință, înÈ›elegerea È™i acceptarea Termenilor È™i condiÈ›iilor.

InformaÈ›iile oferite de Netograf.ro privind ofertele comerciale sunt cele furnizate de către operatori, iar corectitudinea lor este în exclusivitate responsabilitatea acestora.

Determinarea furnizorului serviciului de acces la internet al unui utilizator ce efectuează testul se face pe baza informațiilor transmise de furnizori cu privire la plajele de adrese IP utilizate pentru acest serviciu, corectitudinea acestor date fiind responsabilitatea acestora.

ANCOM depune eforturi semnificative È™i permanente pentru a asigura corectitudinea informaÈ›iilor disponibile pe site, dar având în vedere faptul că acestea se bazează È™i pe informaÈ›ii primite de la furnizori, ANCOM nu poate oferi nicio garanÈ›ie, expresă ori implicită în ceea ce priveÈ™te acurateÈ›ea informaÈ›iilor conÈ›inute de Netograf.ro, ori în ceea ce priveÈ™te rezultatele finale generate de aplicaÈ›ie.

ANCOM nu răspunde de eventuale pierderi, costuri, procese, cheltuieli sau alte asemenea prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct sau indirect de utilizarea informaÈ›iilor disponibile pe Netograf.ro.

Netograf.ro realizează testarea calității serviciului de acces la internet sau a legăturii existente între echipamentul terminal al utilizatorului final È™i un server de test aflat într-un nod de tip internet interexchange, aflat în BucureÈ™ti, determinându-se astfel valorile parametrilor de calitate măsuraÈ›i.

În cazul în care testarea calității serviciului de acces la internet se realizează din locaÈ›ii situate la distanÈ›e mai mari față de nodul de tip internet interexchange, valorile parametrilor de calitate măsurate vor fi afectate în sensul obÈ›inerii unor performanÈ›e mai scăzute față de cazul în care locaÈ›ia este mai aproape de nodul Internet Interexchange.

AcurateÈ›ea rezultatelor măsurătorilor depinde de o serie de factori independenÈ›i de furnizorul de serviciu de acces la internet (vezi secÈ›iunea Recomandări), care pot influenÈ›a valorile parametrilor măsuraÈ›i. Atunci când ne referim la viteza de acces la internet, trebuie să facem deosebirea între viteza de acces nominală/maximă/promisă de către furnizorii de internet È™i de viteza efectivă obÈ›inută de utilizatori, viteză care, de multe ori, este influenÈ›ată de performanÈ›elor echipamentelor proprii. Înainte de efectuarea testului, pentru a obÈ›ine o valoare cât mai reală, utilizatorul trebuie să aibă în vedere recomandările publicate de ANCOM. Pe de altă parte viteza pe care o experimentează utilizatorii la accesarea unui site/accesarea de aplicaÈ›ii poate diferi È™i ea de viteza măsurată, depinzând de încărcarea conexiunii, calea între sursă È™i destinaÈ›ie, interconectarea între furnizori È™i capacitatea conexiunilor distante.

Secțiunea de statistici returnează rezultate medii ale testelor efectuate prin intermediul aplicației așa cum au fost ele experimentate de utilizatorii care au efectuat acele teste. Aceste statistici au doar valoare informativă, neconstituind o garanție a faptului că un anumit utilizator va experimenta aceeași calitate a conexiunii.

În timpul testului efectuat pe Netograf.ro sunt identificate, colectate È™i procesate următoarele date:

 • Adresa IP
 • Versiunea IP
 • Browser utilizator
 • Versiune browser
 • Sistem de operare
 • Tip terminal
 • ID terminal
 • Furnizor serviciu acces la internet
 • JudeÈ› de unde este efectuat testul
 • OraÈ™/comună de unde este efectuat testul
 • Localitate de unde este efectuat testul
 • Viteza download măsurată
 • Viteza upload măsurată
 • Întârzierea măsurată
 • VariaÈ›ia întârzierii măsurată
 • Pierderea de pachete măsurată
 • Număr hopuri
 • Ruta pachetelor de la echipamentul utilizatorului la nodul internet interexchange.

În cursul testului pe Netograf.ro sunt procesate adresele IP, necesare pentru atribuirea testelor la un anumit furnizor (identificarea furnizorului) È™i pentru a compila istoricul testelor utilizatorilor. Adresele IP nu sunt publicate sau transmise către o terță. Prin rularea testului utilizatorul este de acord cu colectarea È™i procesarea adresei IP, precum È™i celorlalte date menÈ›ionate mai sus.

În vederea testării parametrilor de calitate, Netograf.ro poate genera un trafic semnificativ de internet. Prin urmare, utilizatorii finali trebuie să aibă în vedere că există multe oferte de servicii de acces la internet la puncte mobile care conÈ›in trafic lunar inclus, iar în urma efectuării testelor se pot consuma din acele resurse, fiind posibil ca ulterior să se ajungă la costuri suplimentare nedorite. Astfel, volumele de trafic de internet consumate cu testele Netograf.ro vor putea fi facturate/consumate din traficul alocat prin ofertă È™i nu vor fi oferite gratuit de furnizori. Furnizorii de servicii sunt absolviÈ›i de orice fel de obligaÈ›ie privind restituirea contravalorii traficului efectuat sau a resurselor consumate ca urmare a efectuării testelor. Utilizatorului final îi revin È™i obligaÈ›iile de a se asigura că a luat la cunoÈ™tință toate implicaÈ›iile privind efectuarea testului È™i că a verificat dacă deÈ›ine suficiente resurse în vederea efectuării lui pentru a evita eventuale costuri suplimentare nedorite.

Utilizatorii Netograf.ro pot să îÈ™i creeze gratuit conturi de utilizator pe site. Crearea unui cont permite salvarea rezultatelor propriilor măsurători din cadrul site-ului, precum È™i vizualizarea acestor măsurători în formă grafică. Crearea contului de utilizator presupune înregistrarea unei adrese de e-mail valide È™i alegerea unei parole. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenÈ›ialității asupra adresei de e-mail È™i a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile È™i informaÈ›iile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. ANCOM nu îÈ™i asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecinÈ›e apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către terÈ›e persoane, din orice motive. Adresele de e-mail vor fi stocate de ANCOM doar în vederea oferirii acestor facilități.

ANCOM respectă dreptul persoanelor la protecÈ›ia datelor cu caracter personal È™i orice informaÈ›ie cu caracter personal va fi tratată cu respectarea normelor de securitate È™i confidenÈ›ialitate, în conformitate cu dispoziÈ›iile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date.

Toate datele cu caracter personal pe care o persoană le va furniza în timpul folosirii aplicaÈ›iei vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost furnizate, menÈ›ionate mai sus. ANCOM nu va colecta date cu caracter personal în scopuri comerciale sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate.

Datele pot fi dezvăluite de ANCOM unor terÈ›i în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare îÈ™i pot exercita drepturile de acces, rectificare, È™tergere, restricÈ›ionare a prelucrării, opoziÈ›ie la prelucrare, precum È™i de portabilitate a datelor, în condiÈ›iile prevăzute de dispoziÈ›iile Regulamentului (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată È™i datată, transmisă ANCOM.

InformaÈ›iile de contact ale responsabilului cu protecÈ›ia datelor din cadrul ANCOM sunt disponibile pe pagina de internet a instituÈ›iei, la secÈ›iunea „Contact”. Plângerile privind condiÈ›iile de prelucrare a datelor se pot transmite Autorității NaÈ›ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, http://www.dataprotection.ro)

InformaÈ›iile care vor fi furnizate de utilizatori atunci când accesează Netograf.ro vor fi folosite de ANCOM numai în scopuri statistice.

ANCOM nu este răspunzătoare pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului sau pentru cele rezultate din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Modificarea neautorizată a conÈ›inutului acestui site web poate constitui infracÈ›iune È™i se pedepseÈ™te conform legislaÈ›iei în vigoare. Autoritatea NaÈ›ională pentru Administrare È™i Reglementare în ComunicaÈ›ii îÈ™i rezervă dreptul de a monitoriza modificările neautorizate È™i tentativele de modificare neautorizată a conÈ›inutului acestui site web.

ANCOM îÈ™i rezervă dreptul de a modifica Termenii È™i condiÈ›iile în orice moment, fără o notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorilor netograf.ro să parcurgă periodic informaÈ›iile postate.