SCOPUL PROIECTULUI

Internetul are un impact semnificativ asupra vieții economice, sociale și culturale contemporane, prin urmare protejarea intereselor utilizatorilor finali pe o piață tot mai concurențială și mai complexă sub impactul evoluției rapide a tehnologiilor utilizate pentru furnizarea serviciilor de acces la internet a devenit prioritară pentru autorități.

Cadrul legal în vigoare impune furnizorilor de comunicații electronice obligația de a publica informații comparabile, adecvate și actualizate privind calitatea serviciilor de acces la internet oferite. Deși operatorii oferă o multitudine de informații în esență corecte, de cele mai multe ori acestea sunt lipsite de claritate, greu de găsit și de comparat.

ANCOM a emis în anul 2011 Decizia Președintelui ANCOM nr. 1201/2011 prin care stabilește indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și impune operatorilor publicarea valorilor obținute pentru parametri aferenți acestor indicatori. Totodată, operatorii au obligația de a include în contractele încheiate și în condițiile generale de furnizare a serviciului, după caz, nivelurile de calitate pentru serviciul furnizat.

În baza aceleași decizii, ANCOM a creat și pune la dispoziția celor interesați Netograf.ro, o aplicație online unde utilizatorii pot evalua performanța realizată de furnizori, precum și evoluția acesteia în timp, respectiv îmbunătățirea sau degradarea calității serviciului oferit.

Măsurătorile vor indica o valoare a parametrilor mai aproape de experiența reală în accesarea internetului, deoarece calea măsurată va include toată rețeaua furnizorului, precum și, în cazul furnizorilor de talie mică, alte rețele interconectate cu rețeaua proprie.

Pe de altă parte, prin dezvoltarea acestei aplicații, ANCOM are un control mai ridicat asupra acurateței măsurătorilor și va putea realiza statistici cu privire la calitatea serviciilor de acces la internet oferite de diferiți furnizori. În plus, rezultatele testelor, precum și statisticile referitoare la calitatea serviciilor, sunt oferite utilizatorilor în mod unitar, pe baze comparabile.