PARAMETRII

Parametri de calitate măsurați de Netograf.ro sunt:

  1. Viteza de transfer a datelor

Viteza de transfer a datelor – reprezintă rata de transmitere a datelor, măsurată în kilo biți/secundă (kbps) sau megabiți/secundă (Mbps), realizată separat pentru transmiterea fișierelor de test specificate pentru sensul de încărcare (upstream) și, respectiv, descărcare (downstream), între o pagină de internet și echipamentul terminal pe care îl utilizați.

Acesta este cel mai important indicator tehnic de calitate perceput de dvs. fiind unul dintre cele mai importante criterii în alegerea unui furnizor sau a unei oferte.

Competiția de pe piața serviciilor de acces la internet îi împinge pe furnizori să ofere servicii bazate pe viteze maxime de transfer a datelor din ce în ce mai mari. Această viteză maximă de transfer este însă rar atinsă, fiind doar o viteză maximă teoretică, în atingerea căreia intervin și calitatea echipamentelor terminale (firewall, computerul, sistemul de operare, RadioLAN, modem etc.), dar și calitatea liniei de acces.

Comercial, viteza maximă de transfer este cunoscută ca viteza „best effort” sau „până la”. În acest caz, de obicei, furnizorul nu garantează o anumită viteză de transfer a datelor, această viteză putând depinde, printre altele, și de rata de partajare a conexiunii (numărul maxim de utilizatori care pot folosi în comun, la un moment dat, un segment al rețelei de acces).

În cazul serviciului de acces la internet la puncte mobile, viteza de transmisie poate varia în funcție de: aria de acoperire a rețelei, distanța până la stația de bază, poziția dvs (dacă vă aflați în interiorul unei clădiri sau în exteriorul acesteia), grosimea pereților, condițiile atmosferice, numărul utilizatorilor care accesează simultan serviciul în aceeași arie, echipamentul terminal, sistemul de operare etc.

  1. Întârzierea de transfer a pachetelor de date

Întârzierea de transfer a pachetelor de date reprezintă intervalul de timp, calculat în milisecunde, dintre momentul în care primul bit al pachetului trece în linia de acces a echipamentului terminal sursă și momentul în care ultimul bit al aceluiași pachet este recepționat de echipamentul terminal de destinație.

  1. Variația întârzierii de transfer a pachetelor de date

Variația întârzierii de transfer a pachetelor de date reprezintă diferența, exprimată în milisecunde, între întârzierile de transfer realizate de două pachete consecutive.

  1. Rata pierderii de pachete de date

Rata pierderii de pachete de date reprezintă raportul procentual dintre numărul de pachete de date expediate dar nerecepționate sau incomplet recepționate la destinație, și numărul total de pachete de date expediate de sursă.

Cum influențează acești parametri de calitate diverse aplicații?

Unele aplicații pot fi sensibile la degradări ale parametrilor, pe când altele le pot compensa foarte ușor. Astfel, aplicații în timp real, voce și video, cer o viteză de transmisie ridicată și au cerințe foarte stricte referitoare la întârzierea de transfer. În cazul aplicațiilor tip streaming audio și video comunicarea se face într-un singur sens și de aceea, pentru a atenua cerințele de întârziere, pot fi folosite buffere. Alte aplicații (HTTP, e-mail, transfer de fișiere) sunt mai tolerante la întârziere.

Parametri de calitate influențează evaluarea calității de către utilizatori, în diverse ponderi, în funcție de serviciul accesat prin internet:

Serviciu/

Aplicație

Viteza de transfer a datelor

Întârzierea

Variația întârzierii

Rata pierderii de pachete

Download

Upload

Browsing (text)

++

-

++

-

+++

Browsing (media)

+++

-

++

+

+++

Download de fișiere

+++

-

+

-

+++

Tranzacții

-

-

++

-

+++

Streaming media

+++

-

+

-

+

VoIP

+

+

+++

+++

+

Jocuri

+

+

+++

++

+++

- : nerelevantă         +: puțin relevantă     ++: relevantă          +++: puternic relevantă