DETALII TEHNICE DESPRE MASURATORI

  • Măsurarea vitezei de download

Măsurarea vitezei de download se bazează pe o metodă de testare bazată pe HTTP-multi-thread. Fluxul de transfer se măsoară cu ajutorul unui client HTTP care pornește un număr parametrizabil de procese paralele. În acest fel, conexiunea de acces la internet este saturată.

În vederea efectuării testului de viteză, pe server se găsesc fișiere de dimensiuni diferite. În portal este implementat un sistem de “caching prevent”, prin modificarea unor caractere la fiecare fișier de download înainte de a fi descărcat de către un utilizator.

  • Măsurarea vitezei de upload

Motorul de testare folosește același algoritm ca și la măsurarea vitezei de download, trimițând pachete spre server pentru verificarea vitezei de upload.

  • Întârzierea de transfer a pachetelor de date

Rezultatele testului “ping” din cadrul testului de calibrare si verificare a conexiunii se folosesc pentru determinarea acestui parametru. Din cadrul măsurătorilor se elimină două măsurători din cele zece, și anume cel mai mic și cel mai mare timp măsurat, iar pentru restul timpilor obținuți se face o medie aritmetică.

  • Variația întârzierii de transfer a pachetelor de date

Aplicația de testare calculează variația astfel: pentru fiecare pas se calculează diferența (calculată în milisecunde) între întârzierile de transfer realizate de două pachete consecutive și la final se realizează o medie aritmetică a acestora.

  • Rata pierderii de pachete de date

Valoarea ratei pierderii de pachete se determină ca raport procentual între numărul de pachete expediate, dar nerecepționate sau recepționate incomplet la destinație, și numărul total de pachete expediate între serverul de test și echipamentul terminal al unui utilizator final. Pentru determinarea valorii măsurate se transmite un număr parametrizabil de pachete, folosind comenzi PING ICMP.

Algoritmul încearcă să se folosească de toate resursele browserului, executând downloadul și uploadul fișierelor pe mai multe threaduri.

Calculele indicatorilor se fac doar la sfârșitul fiecărei etape (ping, download, upload), pentru a nu introduce întârzieri în transferul datelor datorate solicitărilor suplimentare ale procesorului, memoriei RAM, HDD.

Testele de traceroute și pierderea de pachete sunt procese realizate de server către client – pentru a nu folosi procesorul în alte procese decât cele strict destinate ping-ului, downloadului și uploadului. Cele două procese sunt apeluri de start procedură care returnează un simplu răspuns string cu rezultatul execuției la terminarea acestora, proces care nu solicită echipamentul testat.